انیمیشن1060 ویدیوها

Kung-Fu-Panda-The-Paws-of-Destiny-2018
0

کارتون پاندای کونگ فو کار: پنجه‌های سرنوشت(فصل1-ق1)Kung Fu Panda:The Paws of Destiny

نام سریال: پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت | ژانر: کمدی، ماجراجویی | انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | تعداد قسمت ها: 26 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 23 دقیقه خلاصه داستان: پس از آنکه ۴ بچه پاندا به صورت اتفاقی نیروی افسانه‌ای و قدرتمند چی را به خودشان جذب می‌کنند، از استاد اژدها درخواست […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق13)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق12)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق11)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق10)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق9)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق8)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق7)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق6)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]
Epic-Tales-of-Captain-Underpants
0

انیمیشن کاپیتان زیرشلواری(فصل2-ق5)-Epic Tales of Captain Underpants

نام کارتون: فصل اول انیمیشن کاپیتان زیرشلواری | ژانر: اکشن، کمدی | تاریخ انتشار: 2018 زبان: دوبله فارسی | فصل اول : 13 قسمت فصل دوم : 13 قسمت فصل سوم : 13 قسمت خلاصه داستان: این کارتون سریالی دنباله ای بر انیمیشن کاپیتان زیرشلواری محصول 2017 است. در این سریال “جورج” و “هارولد” با […]